Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

14.10.2020 13:47
 
V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.
V těchto dnech platí, že:
se nekonají žádná soutěžní utkání
je zakázáno používat: vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště
tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu
Zpět

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.